WMB Consultancy
Home Over ons
 
logo
 
....Kwaliteit
....Milieu
....MRF keurmerk
... Duitse VIHB

 

 

 

 

 

Milieumanagement

Doelstelling:
Verminderen van de milieudruk welke veroorzaakt wordt door het bedrijf. Voorkomen van problemen met de overheid door ongewenste situaties tijdig te signaleren bij het management en onderhouden van goede contacten met de overheid en omwonenden.

Hieronder volgt een summiere opsomming van wat wij voor u kunnen betekenen:

.......Milieumanagement
 
 • opzetten van het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015

 • schrijven (en wijzigen van bestaande) procedures, instructies, informatiebladen en ontwerpen van formulieren

 • beheer en distributie van de documenten in het bedrijf

 • uitvoeren interne audits

 • begeleiding bij de certificatie-audit

 • verzorgen en bijhouden van een eenvoudig tekeningpakket zoals locaties van apparatuur en locaties van gevaarlijke stoffen.

 • schrijven van het bedrijfsmilieuplan

 • schrijven/invoeren data milieujaarverslag overheid

 • (melding en) rapportage's ongewone voorvallen

 • klachtenregistratie/analyse

 • klachtenonderzoek

 • interne rapportage klachten

 • bijhouden ontwikkelingen milieuwetgeving

 • vertalen milieuwetgeving naar bedrijfssituatie

 • onderzoek, berekeningen en rapportage's met betrekking tot milieu-aspecten

 • invullen schriftelijke audits (van klanten) registratie hulp- en afvalstoffen, rapportage's (intern)

 • bedrijfsrondgangen met betrekking tot orde, en netheid, milieu, arbo, toestand gebouwen en installaties (good housekeeping)

 • PRTR-rapportages (elektronisch milieujaarverslag)