WMB Consultancy 1
Home Over ons
 
logo
 
....Kwaliteit
....Milieu
....MRF keurmerk
... Duitse VIHB

 

 

 

 

 

MRF-keurmerk

De Metaalrecyclingfederatie MRF heeft in navolging van de FNOI (Federatie Nederlandse Oud papier Industrie) een keurmerk ingesteld voor haar leden. De Erkenningsregeling MRF-Keurmerk is een praktisch en branchespecifiek KAM-systeem dat exclusief voor de MRF leden beschikbaar is. 

De achtergrond voor de Erkennings-regeling MRF-Keurmerk voor alle ledenbedrijven is om het imago van de branche te verbeteren, meer begrip bij overheid (en publiek) te kweken, de relatie bedrijf-bevoegd gezag te optimaliseren en last but not least een vermindering van de controles door de overheid.

Indien daar behoefte aan bestaat kunnen wij u ondersteuning bieden bij het behalen en behouden van het keurmerk.

Deze ondersteuning bestaat uit:

......MRF Keurmerk
 
  • een doorlichting van uw bedrijf en bedrijfsvoering aan de hand van de checklijst van het keurmerk;

  • een rapportage met daarin een overzicht van de zaken die (nog) niet in orde zijn en een advies voor het voldoen aan het keurmerk;

  • het opstellen van een checklijst voor de maandelijkse controles;

  • een afstemming wie de noodzakelijke acties uit gaat voeren;

  • indien gewenst een laatste check of alles voldoet aan het keurmerk;

  • indien gewenst de aanwezigheid van de adviseur tijdens de audit.

  • en tenslotte het up-to-date houden en waar mogelijk verbeteringen introduceren in uw bedrijfsvoering